May 22nd, 2013

Прошу прощения не владеющих ивритом :)

Получила по почте, хочется поделиться :)

רק בישראל אפשר לשמוע שיחה כזאת:
-ספארי שלום, מדבר דוב...
- הי דוב, זה אריה, זאב נמצא?
- רק שנייה...אני אבדוק עם איילה ועופר במזכירות.
- אריה, בדקתי. זאב בפגישה עם דבורה בהנהלה...
- אה...אתה יכול למסור לו שהפגישה היום עם יעל ועופר תהיה אצל יונה במשרד?
וגם אם הוא יכול לאסוף בדרך את שחף מאיילת השחר, את דרור מבית הגדי וצבי מבני ראם?
- בשמחה...
- תודה פשוש.